Canlılığını Kaybetmiş Dişlerde Beyazlatma

 

Canlılığını kaybetmiş dişlere devital dişler denir. Devital dişlerdeki renklenmeler diğer dişlerden kolaylıkla ayırt edilebildiği için özellikle ön dişlerde estetik sorunlara yol açmaktadır. Kanal tedavisi esnasında kullanılan materyaller, kanal tedavisi sırasında meydana gelen kanamanın diş dentin tübüllerine nüfuzu , ya da travma sonucu dişte meydana gelen nekrotik değişiklikler renklenmeye neden olmaktadır. Tedavide; termokatalitik yöntem, walking bleaching tekniği, home bleaching, office bleaching veya kombine teknikler uygulanabilir. Bu tedavide dişin içine yerleştirilen beyazlatıcı 4-7 gün içinde etkisini gösterir ve yaklaşık iki-üç seansta beyazlatma işlemi tamamlanmış olur.


Dişte çatlak veya lezyon bulunması durumunda, minenin çok incelip dentin desteğini yitirdiği durumlarda, metal tuzlarına bağlı devital renklenmelerde beyazlatma tedavileri uygulanamamaktadır.

Devital ağartma tedavilerinde karşılaşılan en önemli problem kök rezorbsiyonlarıdır. Bunun nedeni beyazlatma ajanı hidrojen peroksitin dentin kanalları ve yan kanallar yolu ile dişin etrafını saran yumuşak dokuya ulaşarak iltihabi reaksiyon başlatmasıdır